Zgodnie z Ustawą o rejestrach sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany wystawienia kupującemu rachunek