Na podstawie ustawy o ochronie konsumentów informujemy konsumentów, że spory konsumenckie można rozstrzygać poza sądem za pośrednictwem właściwego inspektoratu Czeskiej Inspekcji Handlowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www. coi.cz