Na základě zákona o ochraně spotřebitele informujeme spotřebitele, že spotřebitelské spory je možné řešit mimosoudně prostřednictvím věcně příslušného inspoktorátu České obchodní inspekce. Bližší informace naleznete na www. coi.cz