Ochrona konsumenta

Na podstawie ustawy o ochronie konsumenta informujemy konsumenta, że spory konsumenckie mogą być rozstrzygnięte na drodze pozasądowej przez właściwego kompetentnego inspektora Czeskiej Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na stronie internetowej www.coi.cz.