Zwiedzanie zamku

Kolštejn

Wybierzcie się na ciekawą i edukacyjną wycieczkę po zamku Kolštejn z przewodnikiem, który Państwa zapozna z całkowitą historią zamku.

Zwiedzania zamku odbywają się w dniach: wtorek- niedziela w 14:00 godzin

W przybliżeniu godzina zwiedzania zamku Kolštejn można zamówić dla grupy i nawet poza dany czas na tel. +420 732 177 826, +420 605 274 412

Opłata za wstęp:

Dorośli 90,-kč, dzieci 45,-kč, dzieci do 10 lat darmow

Zarezerwuj wycieczkę

Zamek Kolštejn

Kolštejn (również Branná) jest ruiną grodu w Brannej w powiecie Sumperk. Zbudowany jest na skalistym klifie ponad 630 m nad poziomem morza, powyżej rzeki Brannej w południowo-wschodniej części wioski. Kompleks ruiny i zamku jesz od 1958 roku pod ochroną jako zabytek kultury w Republice Czeskiej.

Styl

Na zamku najczęściej są gotyckie i renesansowe części, które pokazują całą historię grodu i zamku.

Przebieg Budowy

Budowa grodu była dokończona w XIV wieku, następnie był przebudowany na zamek.

W ciągu ostatnich 700 lat w zamku było 11 rodzajów

Wüstehube

1300 – 1325

Jan Lucemburský

1338 – 1339

z Lipé

1339 – 1401

Valdštejnové

1401 – 1437

ze Zvole

1437 – 1568

z Kácova a ze Zvole

1437 – 1568

ze Žerotína

1570 – 1581

Bruntálští z Vrbna

1581 – 1615

Petřvaldští z Petřvaldu

1615 – 1622

Lichtenštejnové

1622 – 1941

Kolštejn Redivivus et Floreans

Historia zamku

Najstarsza pisemna wzmianka o grodzie Kolštejn, który leży w pobliżu szlaku handlowego prowadzącego z Moraw na Śląsk, pochodzi z 1325 roku. W dokumencie Jan Wustehunbe darował część swoich ziem, gmin i gród Kolštejn na śląskim Kamieńcu. Gród prawdopodobnie był zbudowany w latach 1308-1310 w okresie anarchii, po wymarciu Przemysłowców, w celu rabowania. Później powstało również miasteczko Kolštejn. Z tego okresu za murem obronnym powstała wieża obronno-obserwacyjna, której fragmenty są widoczne do dnia dzisiejszego.

W latach 30. XIV wieku gród należał do czeskiego króla Jana Luksemburskiego, który podarował go Bertoldowi z Lipé w 1339 roku. Pod koniec wieku włości i gród otrzymali państwo z Valdštejna, z czego w okresie przed husyckim i husyckim zaszczycił się Hynek, nazywany również Kolštejnski. Jego główną siedzibą był gród Kolštejn, który odgrywał ważną rolę w wojnach husyckich. We wrześniu 1427, w służbie cesarza Zygmunta, Hynek został zamordowany i Kolštejn zyskał Markvard ze Zvole.

Za panowania Markwarta gród otrzymał swój końcowy wygląd. W wschodniej części grodu zbudowano nowy pałac. W tych czasach wybudowano gotycką bramę wejściową, która była w XVI wieku zrekonstruowana na stylu renesansowy.

Po śmierci Wacława ze Zvole majątek przypadł jego siostrze Barborze, która część majątku zostawiła swemu mężowi Janu Černickiemu z Kácova. W 1575 roku Jan sprzedał gród Karolowi starszemu z Žerotína. W 1578 roku musiał Karol, prawdopodobnie z powodu wielkich zadłużeń, pozostawić majątek swemu młodszemu bratu Janowi z Žerotína. Jan zmarł bezdzietny i jego siostra Bohunka w 1581 roku sprzedała posiadłości spokrewnionym Bruntalskim z Vrbna. Podczas panowania obu braci z Žerotína został teren grodu średniego etapowo przebudowany na zamek.

Następnie posiadłości kupił Hynek starszy Bruntalski z Vrbna. W 1584 roku wprowadził dla poddanych kościelny, szkolny i ślubny zakon luterańskiego wyznania. Po jego śmierci od 1596 roku panował jego syn Jan, który studiował w szwajcarskich kalwińskich uniwersytetach. Po studiach przyjął posiadłości, w latach 1601-1603 był za władzy najwyższego województwa morawskiego. W 1608-1814 roku właścicielami Kolštejnu byli jego dwaj synowie Hynek młodszy i Bernard. W pobliżu zamku wybudowali nowy kościół, dzisiejszy parafialny kościół Michała Archanioła, pierwotnie poświęcony Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Hynek młodszy Bruntalski z Vrbna był politycznie aktywny, w latach 1608-1614 był ziemskim wojewodą. W lutym 1610 zaproponował przeniesienie „Zemských desek” na zamek w Bruntalu w wypadku zaostrzenia sytuacji na Kolštejn, co świadczyło o znaczeniu i wytrwałości grodu i zamku Kolštejn. Niedostatek czasu, funkcja polityczna i wysokie koszty przy remontach, kiedy dobudowano wejściową „Czarną wieżę”, tzw. Górny zamek z wyjątkową sgraffito ozdobą, zamontowanie wnętrze zamku – spowodowało wielkie zadłużenie. Po śmierci Hynka, kuratorzy jego niepełnoletnich synów, sprzedali kolštejnskie włości Hanuši Petřvaldskému z Petřvaldu za 130 000 złotych.

Luteranin Hanuš Petřvaldski z Petřvaldu aktywnie działał na określonym terenie. Był członkiem sprawowania ziemskiego, ziemskim sędzią i komisarzem sprzedaży majątku kościelnego.
Za jego panowania został dobudowany tzw. Dolny zamek, cała budowa była zjednoczona pojedynczym arkadowym dziedzińcem z fontanną, na której były apokaliptyczne symbole. Został też wybudowany manierystyczny portal do dwora bramy wejściowej ze znakami małżonków i głową Turka na palu.

Po bitwie pod Białą Górą doszło do skonfiskowania majątku. Kolštejn, jako lenno Korony Czeskiej, uzyskał książę Karol I Liechtenstein. Zamek utracił swoją mieszkalną i reprezentacyjną funkcję i odtąd już nigdy nie był siedzibą szlachty, ponieważ Liechtensteinie posiadali dużo innych rezydencji.

Podczas wojny trzydziestoletniej wybudowano fortyfikacje zamkowe, a Kolštejn był silnym punktem wśród fortyfikacji wojsk cesarskich. Za bramą chronioną wieżą walcową były rozmieszczone po bokach dziedzińca budowy pańskich urzędów. Po wojnie Kolštejn został tylko siedzibą gospodarczą zarządzającą majątkiem, a z następującą centralizacją liechtensztejnskich posiadłości, w XVIII i XIX wieku opadło jego urzędowanie.

Po 1918 roku gmina Goldenstein (Kolštejn) odzyskała zamek. Podczas II wojny światowej gmina należała do północno-wschodnich Sudetów. Na zamku była załoga wojskowa i szkoła, pozostałe lokale zostały puste. Po wojnie gminie zmieniono nazwę na Branná. W pomieszczeniach zamku była szkoła, sala gimnastyczna oraz składy leków.
W pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia zaczęto zamek rekonstruować, lecz z powodu braku finansów zamek został pusty. Nowo zrekonstruowany i przebudowany został dopiero niedawno.

Pozycja budynku

Rdzeń zamkowy jest wyznaczony przez wał prowadzący wzdłuż krawędzi skalnego urwiska, którego grubość wynosi 3,3 metra z boku do przodu. Za nią znajdowała się cylindryczna wieża o średnicy 8,8 metra, która w XIX wieku została przekształcona w wieżę widokową.

Z pałacu, który najwyraźniej stał wzdłuż południowo-zachodniej ściany, zachowały się tylko zamurowane otwory okienne w ścianie i piwnica z sklepieniem kolebkowym.

Fragment budynku z zachowaną dolną częścią portalu zachował się również między tułowiem wieży a ścianą wschodnią. Podczas renesansowych i wczesnobarokowych adaptacji zbudowano cały rdzeń, ale rozwój zniknął po pożarze w 1770 roku.

Rekonstrukcja zamku

Obszerne naprawy mające na celu odtworzenie oryginalnych elementów gotyckich i renesansowych.

Fotografie historyczne

Przed rekonstrukcją

Rezerwacja wycieczek

Wybierzcie się na ciekawą i edukacyjną wycieczkę po zamku Kolštejn z przewodnikiem, który Państwa zapozna z całkowitą historią zamku.

Zwiedzania zamku odbywają się w dniach: wtorek- niedziela w 14:00 godzin

W przybliżeniu godzina zwiedzania zamku Kolštejn można zamówić dla grupy i nawet poza dany czas na tel. +420 732 177 826, +420 605 274 412

Opłata za wstęp:

Dorośli 90,-kč, dzieci 45,-kč, dzieci do 10 lat darmow

Recepcja

Tel. +420 732 177 826
Tel. +420 605 274 412
recepce@chateaugoldenstein.com