Zasady zakwaterowania

Każdy gość jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych przepisów operacyjnych:

 1. Każda osoba zainteresowana zakwaterowaniem jest zobowiązana do okazania dowodu osobistego (dowodu osobistego lub paszportu) po przyjeździe do hotelu. Jeśli gość nie poda ważnego dokumentu tożsamości, hotel jest uprawniony do odmowy zakwaterowania gościa zgodnie z lokalną ustawą o opłatach dla obywateli czeskich i ustawą nr 314/2015 Coll. dla klientów zagranicznych. Gość staje się gościem w momencie rejestracji.
 2. Hotel może przyjmować wyłącznie gości, którzy mają ważną rezerwację zakwaterowania i są prawidłowo zarejestrowani. Rezerwacja przez e-mail jest ważna tylko po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez hotel. Pokoje gościnne są definiowane podczas procesu rezerwacji, a odpowiednia cena jest pobierana za ten rodzaj zakwaterowania. Informacje o usługach hotelowych są dostarczane przez personel recepcji i są dostępne na stronie portalu rezerwacji. W wyjątkowych przypadkach hotel ma prawo zaoferować zakwaterowanie w pokoju innym niż zamówiony. Jednakże zakwaterowanie to nie może znacząco różnić się od pierwotnie potwierdzonego.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, gość zawsze płaci za zakwaterowanie podczas pobytu. Płatność za usługi jest możliwa w gotówce lub zwykłymi kartami kredytowymi (Visa, Mastercard, Maestro).
 4. Hotel ma prawo poprosić gościa o wpłacenie depozytu w wysokości 1000 CZK za pokój po przyjeździe gościa. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu, jeśli gość należycie poradzi sobie z pokojem przy wyjeździe i nie spowoduje szkód w obiekcie. Jeśli gość spowoduje szkody w mieniu hotelu przez swoje działania, poniesione szkody zostaną wypłacone głównie z depozytu. Jeśli poniesione obrażenia są wyższe niż depozyt, gość jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 5. Można odmówić zakwaterowania osobom dotkniętym chorobami zakaźnymi, pasożytami skóry, przebitymi osobami i oporem, osobami pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
 6. Zakwaterowanie jest świadczone od godziny 14.00 w dniu przyjazdu. Goście muszą opuścić pokój w dniu wyjazdu do godziny 10:00, jeśli tego nie zrobią, zostaną obciążeni opłatą za następny nocleg. Goście wychodząc z pokoju muszą zamknąć krany z wodą i opuścić drzwi. W momencie wymeldowania gość musi przekazać kartę w recepcji.
 7. Śniadanie kontynentalne oparte na wcześniejszej rezerwacji serwowane jest w hotelowej restauracji od 08.00 do 10.00 (śniadanie można przygotować z wyprzedzeniem na życzenie).
 8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez gości, którzy zostali opóźnieni lub zapomniani. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy gości ani jakąkolwiek kwotę pieniędzy w pokoju.
 9. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych i higienicznych. Każdy gość jest zobowiązany do zachowania obiektów hotelowych. Goście nie mogą przenosić żadnych mebli ani sprzętu i nie ingerują w sieć elektryczną i urządzenia znajdujące się w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu. W przypadku uszkodzenia, zanieczyszczenia lub utraty sprzętu, gość jest zobowiązany do zapłaty rozsądnego zwrotu, określonego przez operatora hotelu. Personel hotelu jest osobiście odpowiedzialny za bezpieczne działanie, więc gość jest zobowiązany do przestrzegania ich instrukcji.
 10. Gość jest zobowiązany do przestrzegania nocnego spokoju w okresie od 22.00 do 6.00.
 11. W momencie zameldowania gość otrzyma kartę umożliwiającą dostęp do pensjonatu i drzwi wejściowych. W przypadku zagubienia karty pobierana jest opłata w wysokości 100 CZK.
 12. Jedynie pomieszczenia socjalne hotelu są przeznaczone do odbywania wizyt. Tylko zakwaterowani goście mają dostęp do zakwaterowania.
 13. Nie wolno używać urządzeń elektrycznych, z wyjątkiem urządzeń do higieny osobistej (np. Golarka, suszarka do włosów) i innych przedmiotów osobistych, takich jak laptop, aparat fotograficzny, aparat fotograficzny itp.
 14. Goście mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu w recepcji hotelu.
 15. Dzieci w wieku poniżej 10 lat muszą być nadzorowane przez osobę dorosłą przez cały pobyt. Ich opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci.
 16. Zabrania się przewożenia zwierząt do pomieszczeń i wszystkich pomieszczeń hotelowych bez uprzedniej pisemnej zgody z hotelem.
 17. W przypadku poważnych obrażeń lub choroby gość informuje pracownika hotelu, który jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy, zdarzenia. pomoc medyczna. Opłatę za transport i leczenie ponosi sam gość.
 18. Palenie tytoniu oraz używanie świec i innych materiałów palnych jest zabronione w całym obiekcie (z wyjątkiem ogrodu restauracji). W przypadku niezgodności chcielibyśmy obciążyć Cię kwotą 5.000, – CZK.
 19. Zabrania się noszenia lub przechowywania broni we wszystkich częściach hotelu.
 20. Nie wolno spożywać własnych napojów i jedzenia na terenie hotelu.
 21. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej i osoby niezdolne do samodzielnego przemieszczania się mogą być zakwaterowane tylko w pokojach 14 i 15 wyposażonych w taki pobyt.
 22. Goście ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie mienia hotelowego. Gość płaci za wszelkie szkody spowodowane przez gościa, chyba że udowodni, że go nie spowodował. To roszczenie dotyczy również szkód znalezionych po wyjeździe gościa.
 23. Goście zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku poważnego naruszenia Zasad Operacji, Operator Hotelu ma prawo anulować zakwaterowanie gościa nawet przed upływem uzgodnionego okresu, bez odszkodowania.
 24. Wszelkie skargi, życzenia lub prośby mogą być rozpatrywane przez gościa z personelem hotelu lub kierownictwem hotelu. Personel dołoży wszelkich starań, aby spełnić życzenia gości.
 25. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych gości: KOLŠTEJN as, IČ: 27418201, z siedzibą w Branná 1, (dalej zwany administratorem), przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.4.2016 i innymi przepisami prawnymi . Administrator przetwarza dane uzyskane przede wszystkim od osoby, której dane dotyczą, oraz danych uzyskanych od osób trzecich (np. Portali noclegowych itp.), Które są uprawnione do udostępniania danych administratorowi, gdzie Administrator przetwarza dane od osób trzecich tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umów lub zobowiązań prawnych jak opisano poniżej. Dane osobowe w nazwisku i nazwisku, dacie przyjazdu i wyjazdu, numerze telefonu, adresie e-mail, adresie zamieszkania, dacie urodzenia mogą być przetwarzane w celu zawarcia i wypełnienia umowy o zakwaterowanie oraz w celu wykonania praw administratora zgodnie z niniejszą umową. Dane osobowe podając imię i nazwisko, datę przyjazdu i wyjazdu, adres zamieszkania, cel pobytu, numer dokumentu tożsamości można przetwarzać w celu wypełnienia obowiązków Administratora nałożonych na niego ustawą nr 565/1990 Dz. U. o opłatach lokalnych, z późniejszymi zmianami. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data przyjazdu i wyjazdu, adres zamieszkania, data urodzenia, numer identyfikacyjny, obywatelstwo, numer wizy i cel pobytu mogą być przetwarzane w celu wykonywania obowiązków administratora zgodnie z ustawą nr 326/1999 Coll. pobyt cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej i zmiana niektórych ustaw w zmienionym brzmieniu.
 26. Niniejszy Regulamin zakwaterowania operacyjnego wejdzie w życie z dniem 1/10/2018.